Als beleidsonderzoeker help ik overheden bij het beantwoorden van vragen over maatschappelijke ontwikkelingen en effectiviteit van beleid.