Publicaties

Uit het beleidsonderzoek dat ik nu uitvoer en eerder bij Panteia, Politieacademie en Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen zijn verschillende publicaties voortgekomen.  Filter met onderstaand menu op thema >>

Leven met de voedselbank

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Omlo, J., Robbers, S. (2022), Leven met de voedselbank, Ervaringen en behoeften van mensen die langdurig de voedselbank van Haarlemmermeer bezoeken, in opdracht van Rekenkamercommissie Gemeente Haarlemmermeer

Download publicatie

Evaluatie SZW-programma Handhaving en Gedragsbeïnvloeding

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G. & Witkamp, A. (2021), Evaluatie Programma Handhaving en Gedragsbeïnvloeding, in opdracht van Ministerie van SZW.

Download publicatie

Schulddienstverlening Gemeente Gennep, Ex ante evaluatie van het nieuwe beleid

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Hubens, A. (2021), Schulddienstverlening Gemeente Gennep, Ex ante evaluatie van het nieuwe beleid, in opdracht van de rekenkamercommissie Gemeente Gennep.

Download publicatie

Impactanalyse Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Flamm, F. (2020), Impactanalyse Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg, in opdracht van VNG.

Download publicatie

Monitor Identiteit 2019

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., Hoevenagel, H. & Witkamp, A. (2020), Monitor Identiteit 2019, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download publicatie

Het onontkoombare perspectief van de open overheid

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G. (2019), Het onontkoombare perspectief van de open overheid, Kennisnetwerk Informatie en Archief, den Haag.

Download publicatie

Impact verkorting overbrengingstermijn, Onderzoek naar de impact van een substantiële verkorting van de overbrengingstermijn (Archiefwet 1995)

bestuurlijke-vraagstukken

Stroeker, N., Brummelkamp, G., Kuipéri, F., Gerdes, E. (2017) Impact verkorting overbrengingstermijn, Onderzoek naar de impact van een substantiële verkorting van de overbrengingstermijn (Archiefwet 1995). In opdracht van het Ministerie van OCW.

Download publicatie

Evaluatie schulddienstverlening in Arnhem

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Kruis, G., Bunt, S. (2019) Evaluatie schulddienstverlening in Arnhem, in opdracht van Rekenkamer Gemeente Arnhem.

Download publicatie

Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole

bestuurlijke-vraagstukken

Guido Brummelkamp & Rene Vogels (2018). Gebruik van passagiersgegevens voor grenscontrole. Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Download publicatie

Gebruikerservaringen pilots publieke en private eID-middelen

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., Wils, J., Jooren, J. & Boog, J. (2016), Gebruikerservaringen pilots publieke en private eID-middelen, Panteia, Zoetermeer, in opdracht van ministerie van BZK/Commissie Kuipers.

Download publicatie

Aanpak identiteitsfraude in Nederland

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G. & Boog, J. (2013), Aanpak identiteitsfraude in Nederland, inventarisatie van maatregelen die bedrijven en instellingen nemen. Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download publicatie

Dichtbij en daadkrachtig

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Hoogendoorn, S., Van Mierlo, A. (2018), Dichtbij en daadkrachtig, Greenpaper Toezicht en Handhaving in het Sociale Domein, VNG KCHN, Den Haag.

Download publicatie

Monitor Identiteit 2017

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G. & De Vreede, R. (2017). Monitor Identiteit. Panteia, Zoetermeer. In opdracht van het ministerie van BZK.

Download publicatie

Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., & Faun, H. (2017). Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Download publicatie

Impact Open Overheid, een literatuurstudie

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., Van den Berg, J., Meijer, A. (2017), Impact Open Overheid, een literatuurstudie, Panteia/Universiteit Utrecht. In opdracht van Ministerie van BZK.

Download publicatie

Inkomens ondersteuning in Wageningen

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G. & Bouma, S. (2015), Inkomens ondersteuning in Wageningen, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Rekenkamer Wageningen.

Download publicatie

Prikkels en knelpunten, ervaringen met de loondoorbetalings- verplichting

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., De Ruig, L. & Roozendaal, W. (2015), Prikkels en knelpunten, ervaringen van werkgevers met de loondoorbetalingsverplichting, Zoetermeer, Amsterdam: Panteia, Vrije Universiteit. In opdracht van Ministerie van SZW.

Download publicatie

Hulp bij schulden in de Hoeksche Waard

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G. & Westhof, F. (2014), Hulp bij schulden in de Hoeksche Waard, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Rekenkamer Hoeksche Waard.

Download publicatie

Opdrachtbemiddeling in de zorg

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G. & Vroonhof, P. (2016), Opdrachtbemiddeling in de zorg, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van VWS.

Download publicatie

Beelden van bedrijfscriminaliteit

ondernemerschap

Brummelkamp, G., Flikweert, T., Huisman, W. (2014), Beelden van bedrijfscriminaliteit, Panteia/Vrije Universiteit. In opdracht van Programma MKB en Ondernemerschap & Phoolan Devi Instituut.

Download publicatie

Bezint eer ge bestraft

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G. (2014). Uitkeringsfraude, Bezint eer ge bestraft, Tijdschrift Sociale Vraagstukken, 13 oktober 2014.

Download publicatie

Percepties over inspecties, ondernemers over hun ervaringen met Nederlandse inspectiediensten

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G. & Flikweert, T. (2014), Percepties over inspecties, ondernemers over hun ervaringen met Nederlandse inspectiediensten, Tijdschrift voor Toezicht, 47-56.

Download publicatie

Ontwikkelingen in Politiezorg in Midden en Oost Europa

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G. & Goedendorp, A. (2002), Ontwikkelingen in Politiezorg in Midden en Oost Europa, Het Tijdschrift voor de Politie, 22-25, Elsevier.

Download publicatie

Bedrijfscriminaliteit, een oriënterend onderzoek

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G., & Huisman, W. (2011), Bedrijfscriminaliteit, een oriënterend onderzoek, Zoetermeer, Amsterdam: Panteia, Vrije Universiteit. In opdracht van Programma MKB en Ondernemerschap.

Download publicatie

Succes in Nederland

ondernemerschap

Brummelkamp, G., & Te Peele, A. (2005). Succes in Nederland, een onderzoek naar zeer snel groeiende bedrijven, Economisch Instituut voor Midden en Kleinbedrijf, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van Economische Zaken.

Download publicatie

Achter het bureau, administratieve lasten van de politie

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., & van der Lee, K. (2004), Achter het bureau, administratieve lasten van de politie, Tijdschrift voor de politie, 24-27, Elsevier.

Download publicatie

Het wenkend perspectief van consumenteninnovatie

ondernemerschap

Brummelkamp, G., & Vendrig, S. (2013). Het wenkend perspectief van consumenteninnovatie, Panteia,  Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van Economische Zaken.

Download publicatie

Preventieve doorlichting taxibranche

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G., & Verhees, P. (2006). Preventieve doorlichting taxibranche, onderzoek naar de kwetsbaarheid voor de taxibranche voor georganiseerde criminaliteit, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van V&J.

Download publicatie

Wat beweegt de fraudeur?

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Kerckhaert, A., & Engelen, M. (2011), Wat beweegt de fraudeur? Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van SZW.

Download publicatie

Walvis en de misverstanden over administratieve lasten

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Vroonhof, P., & Boog, J. (2003), Walvis en de misverstanden over administratieve lasten, Weekblad Fiscaal recht, 714-716.

Het verhaal achter notoire uitkeringsfraude

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., Kerckhaert, A., Engelen, M. (2012), Het verhaal achter notoire uitkeringsfraude, Panteai, Zoetermeer. In opdracht van: Ministerie van SZW.

Download publicatie

Huisartsen en de declaratierichtlijnen

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G. & Van de Kemp, S. (2015), Huisartsen en de declaratierichtlijnen, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Nederlandse Zorgautoriteit.

Drie drijvende krachten achter bedrijfscriminaliteit

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G., Huisman, W., & Flikweert, T. (2014), Drie drijvende krachten achter bedrijfscriminaliteit. Een empirisch onderzoek naar fraude in het midden en kleinbedrijf, WODC, Justitiële Verkenningen, 24-41.

Download publicatie

Startende ondernemers

ondernemerschap

Brummelkamp, G. (2011), Startende ondernemers, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Programma MKB en Ondernemerschap.

Download publicatie

Starters laten groeien

ondernemerschap

Brummelkamp, G. (2009), Starters laten groeien, evaluatie van de inspanningen van de ministeries van EZ en SZW om ondernemers te stimuleren personeel aan te nemen, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

Trendstudie MKB en Ondernemerschap

ondernemerschap

Brummelkamp, G. (2011). Internationalisering in het MKB, in: S. Wennekers & G. De Wit, Trendstudie MKB en Ondernemerschap (pp. 67-93), Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

Download publicatie

De stap naar het aannemen van personeel

ondernemerschap

Brummelkamp, G., & Verhoeven, W. (2007), Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van Economische Zaken.

Download publicatie

Monitor Identiteit 2015

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., & Witkamp, A. (2015). Monitor Identiteit. Panteia, Zoetermeer. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download publicatie

Stille reserves en het MKB

ondernemerschap

Brummelkamp, G., & Van Driel, H. (2002), Stille reserves en het MKB, een onderzoek naar de betekenis van het onbenut arbeidspotentieel voor het Nederlandse Midden en Kleinbedrijf, Panteia, Zoetermeer. In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken.

Download publicatie

De loden lasten van regels

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., & Janssen, M. (2003), De loden lasten van regels, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 231-239.

Developments in Policing in Central and Eastern Europe

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G. & Goedendorp, A. (2002), Developments in Policing in Central and Eastern Europe. In: M. Pagon, Deviance, Violence and Victimization, Ljubljana: College for Police and Security Studies.

Opsporing Werkgeversfraude

naleving-en-handhaving

Brummelkamp, G. & Bakker, I. (1998), Opsporing Werkgeversfraude, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen. In opdracht van: GAK.

Download publicatie

Integrale Schuldhulpverlening in Nijmegen

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., & Gunther Moor, L. (1998), Integrale Schuldhulpverlening in Nijmegen,  Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen. In opdracht van Gemeente Nijmegen.

Sportbeleid en sportondersteuning in Gelderland

sociale-zekerheid

Brummelkamp, G., & Peeters, R. (1998), Sportbeleid en sportondersteuning in Gelderland, een onderzoek voor de Gelderse Sportfederatie, Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen.

Ten European countries on their way to the EU

bestuurlijke-vraagstukken

Brummelkamp, G., & Wijkhuijs, S. (2002), Ten European countries on their way to the EU, Brussels: Association of European Police Colleges. In opdracht van: European Commission DG Justice and Home Affairs.